Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Informuję, że Egzamin dla klas ósmych w naszej szkole odbędzie się w wyznaczonym przez CKE terminie, nawet jeśli strajk nauczycieli będzie kontynuowany.

W związku z powyższym przypominam harmonogram  przeprowadzenia egzaminu:
15.04.2019 r. zbiórka o godz. 8.30 -egzamin z  języka  polskiego,
16.04.2019 r. zbiórka o godz. 8.30 -egzamin z matematyki,
17.04.2019 r. zbiórka o godz. 8.30 -egzamin z języka obcego.

W dniach 15,16.04.2019 r. uczniowie  przydzieleni  wcześniej do sal: D-8, D-11, D-12, D-13 piszą egzamin w sali gimnastycznej, zaś w dniu 17.04.2019 r. piszą w tych samych salach jak podczas egzaminu próbnego.

Przypominam również o przyniesieniu legitymacji szkolnej,  długopisu lub pióra z czarnym  tuszem, atramentem (długopisy nieścieralne), linijki  na egzamin z matematyki. Można również zabrać wodę w małej butelce.
Bardzo proszę, byście zadbali o strój galowy podczas egzaminów.

Pozdrawiam serdeczne Rodziców i Uczniów.

Życzę powodzenia na egzaminie.

Dyrektor Szkoły
Robert Bartkiewicz


Szanowni Rodzice,

Informuję, że w związku z brakiem porozumienia w negocjacjach pomiędzy stroną rządową i związkową od dnia 08.04.2019 r. w całej Polsce prowadzona będzie Akcja Protestacyjna Nauczycieli. W naszej szkole znacząca większość nauczycieli również będzie uczestniczyć w akcji strajkowej.

W związku z powyższym zawiadamiam, że od dnia 08.04.2019 r. zajęcia dydaktyczne w PSP nr 21 zostaną zawieszone.
Szkoła zapewnia wyłącznie zajęcia opiekuńcze w godzinach od 7.10 do 17.15. oraz świetlicę szkolną (dla dzieci zapisanych) od godz. 06.30 do godz. 17.15. Opiekę nad uczniami sprawować będą nauczyciele, którzy nie przystąpią do strajku.

Aktualnie szkoła przygotowuje się aby Egzamin Ósmoklasisty zaplanowany na 15-17.04.2019 r. odbył się zgodnie z ustalonym przez OKE harmonogramem i procedurami.
Na bieżąco będę Państwa informował o sytuacji przewidywanej na każdy kolejny dzień.

Proszę o wyrozumiałość i wsparcie nas w tej trudnej sytuacji.

Radom, 05.04.2019 r.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Szkoły
Robert Bartkiewicz

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Oferta ubezpieczenia NNW – 2018/2019

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Terminy zebrań i konsultacji z rodzicami w roku szkolnym  2018/2019

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu (czytaj więcej)


ZARZĄDZENIE Nr 20/2018/DWO
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21
im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu z dnia 10 września 2018 r.

w  sprawie: dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018 w Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. ks. Jana Twardowskiego w Radomiu.

Czytaj więcej…